[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CdromEl DIACORTOSEMANA 5 Marzo 5 2004 01:02, Josep Lloret escribió:
> Hola:
> Al intentar muntar un CD(dels dos que tinc, ambdòs Mitsumi, i que son
> reconeguts al iniciar-se Debian) em diu que "/dev/cdrom no es un dispositiu
> de bloc vàlit"
>
> Tots dos son al fstab, però no surten al mtab, que, per cert, sembla com si
> no hi fos, doncs no el troba..:"no such file or directory".....???
> ¿Què faig malament?
> Val a dir que els CD's rutllan bé, doncs els he fet servir per instal·lar
> Debian des de Knoppix, que sí els reconeix.
>
>
/dev/cdrom es una drasera per el dispositiu real que pot se /dev/scd0, si el 
tens amb emulacio scsi o /dev/hd0 si es ide.

Al mtab nomes sortan el dispositius montats.

Te envio el meu fstab per que veixis un exempla.
# /etc/fstab: filesystem table.
#
# filesystem mountpoint type options dump pass
/dev/hda6 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda7 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /floppy vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0

/dev/hda9 /home ext2 defaults 0 1
/dev/hda10 /usr ext3 defaults 0 1

/dev/hda11 /mnt/hda11 ext3 defaults 0 1
/dev/hda12 /mnt/hda12 ext3 defaults 0 1

#/dev/hda8 /mnt/hda8 ext2 noauto,defaults 0 1
#/dev/hda8 /usr ext2 defaults 0 1

/dev/hda5 /win_d vfat iocharset=iso8859-15,umask=0,codepage=850 0 0
/dev/hda1 /win_c vfat iocharset=iso8859-15,user,noauto,umask=0,codepage=850 0 
0

#/dev/hdd /cdrom iso9660 defaults,user,noauto 0 0
/dev/scd1 /cdrom iso9660 defaults,user,noauto 0 0
/dev/sda1 /camara vfat defaults,user,noauto 0 0
/dev/scd0 /dvd auto defaults,rw,user,noauto 0 0
/dev/pktcdvd0 /cdrw udf rw,user,noauto,noatime 0 0
------------- 
<Eduardo> <-:-> <www.mamedu.com>Reply to: