[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Comandob] exportar mail de l'opera* wallas [Fri, 05 Mar 2004 00:24:51 +0100]:
> Hola a tots,

> estic usant opera 7.23 i vull canviar-me a Kmail, però sense perdre els 
> mails que he guardat. Des d'opera només em deixa exportar (o jo només se 
> veure com exportar) en format .mbs i el Kmail no accepta aquest format, 
> QUÈ PUC FEEEEER!!!!!!!!

    Mmmm, igual sí lo acepta pero no le llaman igual. Yo apostaría a que
    igual es un mbox normal y corriente, pero claro, yo de Ópera como
    que no controlo. Digo, de Opera. ;-)

-- 
Adeodato Simó (a.k.a. thibaut)
    EM: asp16 [ykwim] alu.ua.es | IM: my_dato [jabber.org] | PK: DA6AE621
 
A hacker does for love what other would not do for money.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: