[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmuleHola,

JA sé que és una animalada, una brutalitat, o com ho volgueu anomenar..
Però prova d'executar l'lmule com root.

A mi durant una temporada també acabava amb segfault, i per casualitat vaig descobrir que amb root no petava.

Ara ja torna a anar bé, mai ho he entès. Crec que tenen molt a veure les wxwindows.

Salutacions

At 11:09 p.m. 28-02-2004, you wrote:
Ja fa temps q tenia lmule instal·lat, i de sobte, un dia va deixar de
funcionar. (Suposo q vag tocar algo, però ara mateix, no veg què pot ser)

Em dóna el següent error quan intento executar-lo:

lmule: Symbol `__ti10wxTextCtrl' has different size in shared object,
consider re-linking
Initialising eMule
Segmentation fault

He buscat perl google i no he trobat res. Així que el vaig esborrar, i el
vag tornar a instal·lar, però segueix donant el mateix error.

Algú té alguna idea de q pot ser?

Gracies per adelantat.

Crade.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Andreu Bassols i Alcón [anigwei]
Webmaster d'Eines!: http://www.eines.info
DIP: http://annys.eines.info/raims
Usuari Linux #291715Reply to: