[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent: programa per calcular integrals complexes-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Un afegitó al meu missatge anterior: El càlcul d'integrals complexes es 
redueix al càlcul d'integrals reals:

Per integrals reals:
 octave> quad("sin",0,3*pi)
 ans = 2.000000000

Si vols fer integrals complexes:

Defineix la funció complexe a integrar i les seves parts real i imaginària:
 function a = my_complex_function(t)
  a = exp(i*t) ;
 endfunction

 function ar = real_part( t )
  ar = real( my_complex_function( t )) ;
 endfunction

 function ai = imag_part( t )
  ai = imag( my_complex_function( t )) ;
 endfunction

Llavors...

 real_integral = quad( "real_part", here, there ) ;
 imag_integral = quad( "imag_part", here, there ) ;

 complex_answer = real_integral + imag_integral ;

>
>
> Gracies
>
>  -----Laura P.M.-----
> Linux Registered User #294719
>   http://webgnu.tk
>  --------------------
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQE/3cbdwK7xVZdFHmoRAn+MAJ4xOed0NUfP7IzDccLniiJhLc6CLgCeOwWz
PFHKAv1FadhVnjnO/HGSp40=
=ugqp
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: