[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent: programa per calcular integrals complexesEl 15/12/2003, a las 14:33, <laupri@ono.com> escribió:

Hola Gent

Com dic al assumpte, em cal URGENTISSIM un programa per calcular coses
de variable complexa a linux, teniu alguna ideia?

El modul estandard de Perl Math::Complex permet fer coses senzilles:

  % perl -MMath::Complex -wle 'print i*i'
  [1,pi]

La seva documentacio es pot llegir executant a linia de comandes

  % perldoc Math::Complex

Ruby duu una llibreria estandard tambe:

  % irb
  irb(main):001:0> require 'complex'
  => true
  irb(main):002:0> x = Complex(1,2)
  => Complex(1, 2)
  irb(main):003:0> y = Complex(0,1)
  => Complex(0, 1)
  irb(main):004:0> x*y
  => Complex(-2, 1)

Esta documentada aqui

  http://www.rubycentral.com/book/lib_standard.html

i aqui

  http://www.ruby-doc.org/stdlib/libdoc/complex/rdoc/index.html

Si vols un programa per a fer coses mes potents MuPAD es una opcio

  http://www.mupad.com

o GNU Octave:

  http://www.octave.org

-- fxnReply to: