[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: OISolutions - Empresa informàtica basada enDebianA la empresa on treballo, ho monto tot sobre debian

Ja fa temps que vam deixar de treballar amb redhat.... ;-)
També volem apareixer.

Bye ppl.

-----Mensaje original-----
De: David Poblador [mailto:david@nirvanis.org] 
Enviado el: lunes, 15 de diciembre de 2003 9:50
Para: Quim Gil
CC: Beatriu Romero Matia; debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: Re: OISolutions - Empresa informàtica basada enDebian

On dl, 2003-12-15 at 09:12, Quim Gil wrote:
> La veritat és que seria molt útil disposar d'una mena de directori 
> informal d'empreses i professionals especialitzats en Debian i 
> programari lliure. Li seria útil a gent que volgués pressupostos per a

> un projecte determinat, per a equips que busquessin un col·laborador 
> puntual, per a programadors especialitzats que busquessin feina a una 
> empresa especialitzada en Debian...

Jo també hi estic interessat. Aquí a la feina tot ho muntem amb Debian i
també ens interessaria ésser al directori.

> Un simple llistat i una llista de correu per a no barrejar temes a 
> debian-user-catalan seria més que suficient per a començar. Si a algú
li 
> interessa en parlem. Muntar-ho a http://debiancat.info seria ben
senzill.

Perfecte. Munto jo la llista?


-- 
David Poblador - david(a)nirvanis.org - gpg id: 16D840A0 
Jabber ID: david@jabber.puntbarra.com - Linux User #197183
http://puntbarra.com - http://nirvanis.org


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: