[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Desembre - decembreEn /usr/share/i18n/locales/ca_ES al final de l'arxiu, a l'apartat 
LC_TIME, abmon i mon


abmon  "<U0067><U0065><U006E>";"<U0066><U0065><U0062>";/
    "<U006D><U0061><U0072>";"<U0061><U0062><U0072>";/
    "<U006D><U0061><U0069>";"<U006A><U0075><U006E>";/
    "<U006A><U0075><U006C>";"<U0061><U0067><U006F>";/
    "<U0073><U0065><U0074>";"<U006F><U0063><U0074>";/
    "<U006E><U006F><U0076>";"<U0064><U0065><U0063>"------------> 
L'últim ha de ser un <U0073>
mon   "<U0067><U0065><U006E><U0065><U0072>";/
    "<U0066><U0065><U0062><U0072><U0065><U0072>";/
    "<U006D><U0061><U0072><U00E7>";/
    "<U0061><U0062><U0072><U0069><U006C>";/
    "<U006D><U0061><U0069><U0067>";/
    "<U006A><U0075><U006E><U0079>";/
    "<U006A><U0075><U006C><U0069><U006F><U006C>";/
    "<U0061><U0067><U006F><U0073><U0074>";/
    "<U0073><U0065><U0074><U0065><U006D><U0062><U0072><U0065>";/
    "<U006F><U0063><U0074><U0075><U0062><U0072><U0065>";/
    "<U006E><U006F><U0076><U0065><U006D><U0062><U0072><U0065>";/
    
"<U0064><U0065><U0063><U0065><U006D><U0062><U0072><U0065>"-----------------
> El tercer ha de ser un <U0073>

Segons em sembla.

__AdriàEl Sun, 14 Dec 2003 17:50:42 +0100, Jordi Mallach va dir:
> On Sun, Dec 14, 2003 at 11:59:35AM +0100, Adrià wrote:
>> Per què el mes en què estem apareix com a "decembre" i no com 
 "desembre", que és la forma correcta en català?
> 
 On exactament surt "decembre"?Reply to: