[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Desembre - decembreOn Sun, Dec 14, 2003 at 11:59:35AM +0100, Adrià wrote:
> Per què el mes en què estem apareix com a "decembre" i no com 
> "desembre", que és la forma correcta en català?

On exactament surt "decembre"?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/Reply to: