[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Desembre - decembreHola a tots/es

Sóc relativament nou en l'ús del linux i encara hi ha massa coses que 
no entenc, però al gra,

Per què el mes en què estem apareix com a "decembre" i no com 
"desembre", que és la forma correcta en català?

Salutacions
Reply to: