[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte del wgetGràcies a tots,

per les vostres respostes. Intentaré fer-ho amb debmirror. Sembla que per ara 
tira força bé.

Leo

A Divendres 14 Novembre 2003 13:17, Jordi Mallach va escriure:
> On Fri, Nov 14, 2003 at 10:19:09AM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> > estic intentant fer una cosa amb el wget i no m'ensurto. Si, ja ho sé que
> > hi ha google, man pages, etc. Però no entenc com fer-ho.
> >
> > Voldria fer un mirror d'un repositori (no puc fer rsync) de packets
> > debian, i voldria només baixar-me aquells que tenen extensió *i386.deb o
> > *all.deb.
>
> debmirror :)
>
> > Segons el man del wget pots fer-ho amb l'opció --accept <pattern>
> > --reject <patern>, però no m'ensurto.
>
> Mai he fet algo paregut amb wget, així que no sé...
>
> JordiReply to: