[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dubte del wgetHola,

estic intentant fer una cosa amb el wget i no m'ensurto. Si, ja ho sé que hi 
ha google, man pages, etc. Però no entenc com fer-ho.

Voldria fer un mirror d'un repositori (no puc fer rsync) de packets debian, i 
voldria només baixar-me aquells que tenen extensió *i386.deb o *all.deb.

Segons el man del wget pots fer-ho amb l'opció --accept <pattern> --reject 
<patern>, però no m'ensurto. 

Algú a fet quelcom similar?

GràciesReply to: