[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb ext3 (eren els infraroigs)> mmm, em sembla que aquest char-major-6 no te res a veure amb ext3...

mmm, possiblement tinguis raó.  ;)

A mi em surt això:

tort:/# grep -R char-major-6 /etc/modutils/
/etc/modutils/arch/m68k.generic:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.generic:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/arch/m68k.mac:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.mac:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:#alias char-major-6-1 lp_mfc
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:#alias char-major-6-1 lp_ioext
/etc/modutils/arch/m68k.atari:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.atari:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/irda:alias char-major-60 ircomm_tty
/etc/modutils/irda.dpkg-dist:alias char-major-60 ircomm_tty

He recordat que entre les mil preguntes que em va fer el sistema quan
feia l'actualització a testing n'hi havia una sobre l'IrDA. Suposo que
vaig dir que Yes quan era que No, ja que aquest portàtil (Acer Aspire
1300) no va equipat amb dispositiu d'infrarroigs.  :-/

He desinstal·lat irda-commons i irda-tools, he reiniciat i encara
m'apareix algun error MODPROBE però ja molts menys. Sabeu si haig de
tocar o desinstal·lar alguna cosa més per a treure qualsevols referència
a IrDA?

Si no, tampoc no és greu...

QuimReply to: