[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysqlOn dg, 2003-07-06 at 19:52, Antoni Bella Perez wrote:
> A Diumenge 06 Juliol 2003 19:31, what's up va escriure:
> > Hola!
> > Referent amb l'anterior dubte, ara mestava mirant la llicencia del mysql, i
> > no l'acavo d'entendre. Algú em pot dir si hi ha alguna manera de vendre un
> > programa que utilitzi el servidor mysql sense haber de pagar-lo?
> >
> > Moltes gracies de 9!
> >
> 
>  Aquests dies tracten aquest tema a la portada de www.barrapunto.com.
> 
>  Pel que he llegit per a comerciar amb un programa que l'usi s'ha de pagar 
> per una llicència -- aptitud gens esbojarrada.


No exactament. Si la teua aplicació es GPL (encara que cobres 1000000
euros), no cal que pagues.

De la pàgina de mysql (http://www.mysql.org)

You need to purchase commercial non-GPL MySQL licenses: 

If you distribute MySQL Software with your non open source software,
If you want warranty from MySQL AB for the MySQL software,
If you want to support MySQL development.

Salut

-- 
---------------------------------------------------------------------
Carles          |  es mentira que no tenga enemigos
             |  es mentira que no tengan razón

PGP-public-key:      http://perso.wanadoo.es/isard.sabut/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: