[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb ext3 i Debian testingEl 06/07/03, a les 20:19:55, Quim Gil ens deleità amb les següents paraules:
> Amb Woody1 no tenia cap problema per a carregar les particions que tinc
> amb ext3 (totes). Des que he fet l'actualitzacio a Debian testing em
> surten aquests missatges mentre carrego, allà on hauria de sortir la
> repassada que li fa a cada partició:
> 
> MODPROBE: MODPROBE: CAN'T LOCATE MODULE CHAR-MAJOR-6
> 
mmm, em sembla que aquest char-major-6 no te res a veure amb ext3...

root@dante:~# grep -R char-major-6 /etc/modutils/
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:#alias char-major-6-1 lp_mfc
/etc/modutils/arch/m68k.amiga:#alias char-major-6-1 lp_ioext
/etc/modutils/arch/m68k.atari:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.atari:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/arch/m68k.mac:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.mac:alias char-major-6-0 lp_intern
/etc/modutils/arch/m68k.generic:alias char-major-6 lp_m68k
/etc/modutils/arch/m68k.generic:alias char-major-6-0 lp_intern

> 
> La qüestió és que sembla que puc treballar sense gaires problemes, però
> m'estan sortint alguns problemes que em penso que venen originats per
> això de que les ext3 no estan ben muntades.
> 
has mirat un mount a veure que et diu? mira si realment esta muntat com
a ex3 o com a ext2
si diu ext2, es possible que hagis actualitzat la imatge del nucli de
forma automatica i no dugui suport per a ext3

> Algú sap com puc resoldre això? He mirat a modconf a veure si trobava
> algun mòdul que fes referència a ext3 però o no hi és o no ho he sabut
> trobar.
> 
> Gràcies.
> 
> Quim
> 
ens llegim
-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth Reply to: