[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no m'aclaro amb els pinsEl 27/06/03, a les 22:54:10, Antoni Bella Perez ens deleità amb les següents paraules:
[...]
> > respecte a això dels pins i les versions, si es donés el cas (com el meu)
> > de tenir paquets de testing i d'unstable en un mateix ordinador, hi ha
> > alguna manera de saber exactament quins paquets estan a testing i quins a
> > unstable??  podria reconduir la situació cap a una de les dues?
[...]

>   No entenc el sistema aquest perque encara no m'he documentat/experimentat 
> però el mètode antic de fer una transcició com la que dius és posar testing a 
> les línies del sources.list i esperar unes tres setmanes a que es 
> sincronitzin els paquets ells sols.
> 
>   Hi pot haber l'excepció d'algun paquet puntual però sol funcionar.
> 
per passar tots els paquets de unstable a testing es tan facil (ara que
ho he descobert ;)) com modificar el fitxer /etc/apt/preferences i posar-hi:

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 1001

apt sempre instal.la (segons la pagina del manual de apt_preferences(5))
la versio amb una prioritat mes alta (o la que es mes alta si n'hi ha varies
amb la mateixa prioritat per a un mateix paquet), essens els paquets 
instal.lats amb prioritat 100, als paquets que no son de la "target release" i 
no estan instal.lats 500 i als paquets que son de la "target release" (en cas
d'haver-la especificat a /etc/apt/apt.conf) i no estan instal.lats 990.

A partir d'aqui, s'han de "forc,ar" prioritats amb el preferences

A mes a mes (i aqui esta la gracia de la solucio), una prioritat per
sobre de 1000 _obliga_ a fer un downgrade dels paquets, si aquesta es
mes alta que la de la versio ja instal.lada

Per cert, la 'a' a la linia de Pin, es de Archive Name=testing (aixi que
es el Archive Name el que hauria de valer local o el que fos que es deia
en la pregunta original)

Per a informacio detallada sobre el fitxer, man apt_preferences, on
explica el significat de cada rang de prioritats

>   Toni
apa!
-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth Reply to: