[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El so funciona i no funcionaGràcies per les primeres respostes. Aviam.

> has mirat que /dev/dsp i/o /dev/mixer tinguin el grup 
audio i aquest tingui permisos de lectura i escriptura?

tort:/home/qgil# cd /dev
tort:/dev# ls -l /dev/mixer
crw-rw----  1 root   audio   14,  0 Mar 14 2002 /dev/mixer
tort:/dev# ls -l /dev/dsp 
crw-rw-rw-  1 root   audio   14,  3 Mar 14 2002 /dev/dsp


> afegeixte al grup "audio" i al grup "cdrom", potser has de posar un
664 al /dev/cdrom, be.. on tinguis apuntant aquest enllaç.

tort:/dev# adduser qgil audio
The user `qgil' is already a member of audio.
tort:/etc# adduser qgil cdrom
Adding user qgil to group cdrom...
Done.


Però el fet d'afegir.e a cdrom no ha solucionat res, i de fet puc
accedir a la unitat cdrom sense problemes mitjançant GNome.


> I no hi ha cap esd en execució?

Doncs sembla que d'entrada no. Mireu, he fet això (perdoneu que copiï
directamen de la shell però és que no domino gens el llenguatge)

qgil@tort:~$ gtcd

Gdk-WARNING **: locale not supported by C library

((se m'obre el programa però em diu allò que no tinc permissos i tal. El
tanco))


qgil@tort:~$ su
Password: 
tort:/home/qgil# gtcd

Gdk-WARNING **: locale not supported by C library

GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols
specified are supported and host-based authentication failed.


(((malgrat això, el cd s'escolta a les mil meravelles)))


tort:/home/qgil# exit
exit
qgil@tort:~$ gtcd

Gdk-WARNING **: locale not supported by C library

(((ara torna a sortir el mateix error que abans)))


qgil@tort:~$ esd

(((sona el xiulet de l'esd i es queda aquí la cosa. Com que no sé com
sortir-hi li cardo un determinant ctrl-z. fi de la història)))

[1]+ Stopped         esd
qgil@tort:~$ 


--------------

Un altre tema que segur que hi està relacionat és que si al Control
Center del GNome deixo seleccionades Sound-->General--->"Enable sound
server startup" i "sounds for events"... si reinicio l'ordinador a la
següent vegada que entri a GNome l'escriptori se'm clavarà just acabat
d'entrar (puc moure e ratolí i puc pitjar algun botonet, però no s'obre
cap aplicació i només puc (sé) sortir per la via heavy de botó-reset.


En fi, que tampoc no m'hi va la vida i que treballant en silenci
rendeixo més, però toca els nassos veure que com a root rutla i com a
usuari no. :)

Més gràcies.

QuimReply to: