[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsHola Albert,

On Tue, Jun 17, 2003 at 02:10:24PM +0200, Albert Cervera Areny wrote:
> > Hmm. Ara amb file handle dubto. El recull de CS diu que
> > "file handle" = "identificador de fitxer", però a moltes traduccions he
> > vist nansa.
> handle l'he vist traduït en més d'una ocasió com a descriptor. Malgrat tot jo 
> t'aconsellaria que amb coses tant tècniques, com a mínim posis també el nom 
> en anglès... s'ha de tenir en compte que la gent ho tradueix diferent i que 
> en canvi en angles et podràs entendre amb tothom perquè són termes ja 
> acceptats.

Descriptor és una traducció prou xunga, em sembla. Aleshores, com
tradueixes "file descriptor"?

> Taula de dispersió segurament és una bona traducció, però per a un informàtic 
> una taula hash és una taula hash. Això no vol dir que no es pugui canviar, 
> però hem de mantenir la compatibilitat amb versions anteriors ;-)

Fa poc hem tingut aquesta discussió a la llista de traducció del GNOME,
quan algú deia que traduir "library" per "biblioteca" era confús. Quín
és el límit? Què traduim i què no? Jo soc partidari de traduir tot allò
que siga possible, és questió de temps que la gent s'acostumarà. En
aquesta discussió es va ficar com exemple d'algunes coses que s'ha
intentat traduir introduïnt molta confusió, com "script". "Oficialment",
la traducció és seqüència, però a tots ens pareixia prou ambigu, i
algunes altres solucions per a script eren igualment estranyes o
confuses, pel que s'opta per deixar script. En el cas de hash table, no
crec que "taula de dispersió" siga tant problemàtic. Per a mí el
problema està no en coses tècniques, que són coses que gent tècnica
podrà saber fàcilment a què es refereix una paraula si al principi li
sembla un poc estranya. El problema són paraules com script, que surten
per tot arreu als programes que veuen els usuaris finals.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpe2FBdZL9xO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: