[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

XNo aconsegueixo fer anar les X, algú podria ajudarme? (adjunto el log de l'arranc del startx per si algú em pot ajudar i orientar-me amb el problema)
 
(la targeta de video és una GForce-4 128Mb)

Attachment: XFree86.0.log
Description: Binary data


Reply to: