[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Iptables + IpmaskEl lun, 19-05-2003 a las 23:20, David Barrabes escribió:
> Em sembla que tinc un problema... vaig aconseguir actualitzar el meu
> nucli (ara tinc una 2.4.18-k7) i amb això puc fer anar les iptables...
> vaig carregar l'ipmask i, si no ho vaig fer malament, vaig possar-hi
> la configuració més "heavy"... el problema està en que ara, cada dos
> per tres, em surt per la pantalla de la consola que tingui activa un
> missatge del tipus:
> 
> IN=eth1 OUT=eth1 SRC=82.64.99.154 DST=62.57.210.3 LEN=48 TOS=0x00
> PREC=0x00 TTL=114 id=21051 DF PROTO=TCP SPT=4871 DDT=4662 WINDOW=65535
> RES=0x00 SYN URGP=0
> 
> (la eth1 és la targeta que tinc per conectarme al cable modem)
> 

Es un problema del klogd. Ves al fitxer 

/etc/init.d/klogd

i on fique la linea

KLOGD=""

fiques

KLOGD="-c 2"

És el nivell de missatges del klogd. A mi hem funciona. Espere que a tu
també

Salut


-- 
****************************************
gpg pub 1024D/A2D21610 Marta Pla i Castells <Marta.Pla@uv.es>
Key fingerprint = 9578 8116 FC87 C4D2 1A5C 993F 86B4 52D2 A2D2 1610
***********************************

Marta Pla i Castells (Marta.Pla@uv.es)
http://www.uv.es/~mplac
Instituto de Robótica  |  Robotics Institute
Universidad de Valencia |  University of Valencia
España         |  Spain

****************************************

Mathematicians are like Frenchmen:
Whenever you say something to them, they translate it into
their own language, and at once it is something entirely different

            Goethe.

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje esta firmada digitalmente


Reply to: