[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XEl lun, 19-05-2003 a las 23:20, David Barrabes escribió:
> No aconsegueixo fer anar les X, algú podria ajudarme? (adjunto el log
> de l'arranc del startx per si algú em pot ajudar i orientar-me amb el
> problema)
>  
> (la targeta de video és una GForce-4 128Mb)


(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(EE) No devices detected.

crec que l'error es com tens en el XF86Config-4 el PCI 

BusID       "PCI:0:13:0"

mirat'ho. Jo no tinc esta linea al meu XF86Config-4 i tinc una GForce 2.
Si vols te'l passe. Ara be, jo tinc els drivers de nvidia.

-- 
Marta Pla i Castells <Marta.Pla@uv.es>
Instututo de Robótica (Universitat de València)

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje esta firmada digitalmente


Reply to: