[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Arrencada de les XLa carpeta /var/log si que la tinc , el que no tinc son els LOGS de las X

-----Mensaje original-----
De: Marta Pla i Castells [mailto:Marta.Pla@uv.es]
Enviado el: miércoles, 14 de mayo de 2003 11:46
Para: Xavier Bernadí
CC: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: RE: Arrencada de les X


El mié, 14-05-2003 a las 11:35, Xavier Bernadí escribió:
> El fitxer que ting es el XF86Config, peró el de log no el tinc enlloc de
la
> carpeta /var/log/
>
> Si comento la linia que posa FontPath "unix/:7100" i faig un Startx no
dona
> cap error peró tampoc arrenca
>

A veure

quina versió de les X tens? de tota manera, al fitxer XF86Config també
et fa falta posar el FontPath on tens les altres fonts. El problema es
que sols tens la linea FontPath "unix/:7100" i ja no sap on son les
altres fonts.

Com que no tens la carpeta /var/log? En Debian?--
****************************************
gpg pub 1024D/A2D21610 Marta Pla i Castells <Marta.Pla@uv.es>
Key fingerprint = 9578 8116 FC87 C4D2 1A5C 993F 86B4 52D2 A2D2 1610
***********************************

Marta Pla i Castells (Marta.Pla@uv.es)
http://www.uv.es/~mplac
Instituto de Robótica  |  Robotics Institute
Universidad de Valencia |  University of Valencia
España         |  Spain

****************************************

Mathematicians are like Frenchmen:
Whenever you say something to them, they translate it into
their own language, and at once it is something entirely different

            Goethe.Reply to: