[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No puc esborrar fitxerJM.Chalmés wrote:

On Fri, May 09, 2003 at 05:22:48PM +0200, Xarx wrote:
En/na Jordi Mallach ha escrit:
On Thu, May 08, 2003 at 08:07:33PM +0200, Xarx wrote:
...
moixero:/home/xarx# lsattr /bin/login
-u--ia----------- /bin/login
El mateix que en un altre fitxer del mateix paquet.
Xarx
--

Per si de cas:

pepe@chg:~$ apt-cache show login
...
Version: 1:4.0.3-7
...
pepe@chg:~$ md5sum /bin/login 1a4f47827101bf18d9580884c3c23c4a /bin/login


Si la teua versió és la mateixa (sóc un desinformat; no sé si canvia de
Woody a Sarge), pots comprovar si l'executable t'ha canviat
misteriosament o no.


Pepe.

Els fitxes amb els permisos canviats els he esborrat, si m'en surten mes fare les comprovacions del paquets.
(Ara a sarge hi ha la versio 1:4.0.3-8) .
Gracies.
Xarx

--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari registrat n. 92028)
Debian Sarge
Kernel 2.4.20
_________________________________________________________


Reply to: