[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No puc esborrar fitxer

En/na Jose M Duart ha escrit:
Hola Xarx,

A Dimarts 06 Maig 2003 22:01, Xarx va escriure:

moixero:/home/xarx# rm /sbin/ifconfig
rm: voleu eliminar el fitxer ordinari protegit contra escriptura
«/sbin/ifconfig»? s
rm: no s'ha pogut eliminar «/sbin/ifconfig»: L'operació no és permesa


una possibilitat és que tingues l'atribut "immutable" activat, fes un lsattr per a comprovar-ho. Quan està activat, a pesar de que ho pregunta no el pot borrar ni root (aleshores, per a què ho pregunta? ;)

Per a borrar-lo, com a root fes chattr -i /sbin/ifconfig i després el rm


Dons si és això:
la sortida de lsattr /bin/netstat    (que també esatava malament) era:
-u--ia----------- /bin/netstat
que segons man significa
u  undeletable
i immmutable
a append only
he canviat aquests atributs amb:
  #chattr -uia /bin/netstat
I despres s'han deixat esborrar.

Gràcies a tots.

Xarx
--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari registrat n. 92028)
Debian Sarge
Kernel 2.4.20
_________________________________________________________
Reply to: