[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apple SafariOn Sun, Jan 12, 2003 at 07:38:52PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
>   Home doncs m'assembla que el Safari <http://www.apple.com/es/safari/> tot i 
> que està ancorat als MacOS X és _programari lliure_ però com no en tinc cap a 
> on instal·lar-lo <http://www.apple.com/es/safari/download/> per a mirar-ho de 
> primera mà no t'ho puc assegurar. Algú pot confirmar aquest punt? O digue'ns 
> d'on ho has tret.

Del IRC, d'on ho he de treure? :)

He estat investigant. Es veu que han fet una cosa que diuen "WebCore",
http://developer.apple.com/darwin/projects/webcore/, que és una espècie
de wrapper per a KHTML, o siga, fan una llibreria amb KHTML per a fer
que funcione en MacOS X. Açò està llicenciat baix una "llicència
lliure". En el tarball veig la GPL, la LGPL i una "APPLE-LICENSE" que és
bàsicament una BSD.

Com utilitza el webcore aquest Safari, no ho sé. Si és una llibreria en
plan "libwebcore" de tota la vida, probablement estan violant la GPL de
KHTML, pq no trobe els fonts de Safari (i no crec que existeixen) en la
web d'Apple.

De tota manera, no se pq la gent es fica tan contenta només per que
Apple ha donat els seus canvis als desenvolupadors de KHTML i KJS. És de
les poques obligacions que tenen per usar aquest codi. La resta del mon
ho fa... El que sí està bé és que hagen nombrat a Konqueror en la seua
web.

> aquest punt. El que és cert que no m'agrada es que ho hagin fet d'amagatotis 
> mentres d'altra gent duplicava els seus esforços.

Heh, què esperaves? :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp7mQ4AU6Tj6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: