[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apple SafariOn Sun, Jan 12, 2003 at 10:04:39AM +0100, Francesc Alted wrote:
> Per cert, que acabe de llegir que Apple acaba de llençar Safari, un
> navegador Web per a MacOS X, així que supose que també hauran agafat molta
> tecnologia de Mozilla o Konqueror, i han donat alguna cosa a canvi. Està bé.

M'he interessat poc pel Safari aquest (no lliure i tal), però sí del
aparent conflicte de llicència amb la GPL. Si KHTML és GPL, no es poden
fer aplicacions propietàries (com Safari) basades en ell. Quina és la
opinió de KDE sobre el tema?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpiM73ZdtBHy.pgp
Description: PGP signature


Reply to: