[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Misteris del copia&enganxaOn Sat, Jan 11, 2003 at 01:59:02PM +0100, Francesc Alted wrote:
> Ei!, això sí que es tenir moral!. I paga la pena passar-se'n al 3.1? què
> aporta sobre el 3.0?

Per la mòdica quantitat de 100mb addicionals de ram lliure,
transparències fins en el carnet d'identitat!

:)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp8WfhFCyYMS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: