[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instalacio de ispell-sc-ca.zip de www.softcatala.orgOn Fri, Jan 10, 2003 at 05:49:23PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
>  Doncs m'han faltat urpes per agafar-lo d'incoming i compilar-lo jo mateix... 
Hmm. Compilar-lo? Açò sí que no es pot optimitzar... :)

> L'he castigat amb la prova que més punyetes em feia l'anterior versió;
> 
>  He editat la línia 
> 	"instal·lar, col·legi, col·laborar, 
> 	<error> instal·laçió, col·lar </error>"
> 
>  Tot correcte excepte que en "col·lar" sols m'ha ofert "collar", també podria 
> haver ofert "colar", ara sols caldrà que amb l'ús diari es vagi veient que 
> tal.

Les paraules que trobeu que falten, envieume-les a un informe d'error,
or directament a l'adreça de contacte de Softcatalà per a aquest
programa. http://www.softcatala.org/prog146.htm.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpgZVbEu2ArJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: