[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Misteris del copia&enganxaOn Wed, Jan 08, 2003 at 06:34:53PM +0100, Francesc Alted wrote:
> Mmm, jo tinc KDE3 per a Debian 3.0 (no oficial, clar) i continue tenint

Parlant de tot un poc, supose que ja sabeu que des d'ahir, els compiladors
per defecte venen de GCC3, i per fí s'ha desbloquejat l'entrada de KDE3
en Sid.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp8A5v78sOpj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: