[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Misteris del copia&enganxaOn Wed, Jan 08, 2003 at 02:35:15PM +0100, Quim Gil wrote:
> - Copio un text sencer d'AbiWord i quan faig enganxar a un formulari
> d'una pàgina web oberta amb Galeon no me l'enganxa. Ni seleccionant tot
> el text a mà, ni fent Select All - Copy - Paste amb els menús. En canvi,
> copio només un fragment de paràgraf, evitant el principi i el final i sí
> que m'ho enganxa.

Extrany, ja que són 2 apps GTK 1.2. Crec que és un bug en Mozilla o
Abiword, i em sona haver llegit algo per ahí. Potser quan Galeon i
Mozilla i Abiword siguen GTK2 vaja millor...

> - Copio un text de l'editor senzill del KDE al formulari web Galeon i no
> hi puc enganxar res, però en canvi si ho puc enganxar a un nou missatge
> d'Evolution.

Quina versió de KDE?

> Tot això em passa amb Debian 3 i Genome 1.4, sense haver près
> substàncies psicoactives.

Has provat amb substàncies psicoactives? Potser no resoldran el
problema, però al menys et pasaràs un parell d'hores guays :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpf2vLK1mCam.pgp
Description: PGP signature


Reply to: