[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NO PUC ARRANCAR DEBIANOn Sat, Jan 04, 2003 at 05:51:07PM +0000, pdl wrote:
> > 1) Els altres usuaris de l'ordinador (usen windows) em reclamen poder 
> > engegar windows sense necessitat de disc d'arrencada. Com puc fer-ho? 
> > (encara que sigui sense passar pel grub, com a solució temporal)

Home, el rotllo seria instal·lar bé el grub en el MBR. Quina versió
estàs provant? Si no, pots, una vegada ha arrencat el windows,
instal·lar el seu mbr damunt del grub del HD.

> probablement tens la configuració de l'antic grub com a activa i el punt de muntatge del kernel no és el que li pertoca (deu buscar el de l'antiga mandrake). d'alguna manera hauries de poder modificar el fitxer menu.lst del grub i canviar-li els paràmetres d'arrancada. (no sé quins són els que venen per defecte). 
> De totes maneres, si el windows no l'has canviat de partició per a res, no entenc que el grub no el trobi.

De fet, una de les coses que te el grub és que no fa falta modificar el
menu.lst per a configurar coses. Pots editar la entrada de l'arrencada
de Debian prement "e" i editant directament la línia que tinga l'error.
Possiblement tindràs que canviar el número de partició o algo.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpNiKkFOvJ3P.pgp
Description: PGP signature


Reply to: