[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RV: Problema amb una Matrox G450"Lluís" == Lluís Pàmies <llpamies@tinet.org> writes:

  Lluís> He instal·lat Woody i despres de configurar les X,
  Lluís> decideixo engegar "startx". La sorpresa es que el driver
  Lluís> que utilitzo "mga" carrega correctament, pero tot seguit em
  Lluís> dona un error tipu: No Screens found !

  Lluís> Algú sap a que pot ser culpa ??

Jo tinc una G450 i funciona. Pot ser que no tinguis ben configurada
les frequències horitzontal i vertical del Monitor?

Aquest error que menciones és l'únic que mostra?

Mira que tinc jo a /etc/XF86Config-4:

Section "Device"
  Identifier "G450"
  VendorName "Matrox"
  Driver   "mga"
  VideoRam  32768
EndSection

I més avall hi ha això:

Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device   "G450"
    Monitor  "Tatung C7B"
    DefaultDepth   16
(...)
    SubSection "Display"
        Depth   15
        Modes  "1024x768" "640x480" "800x600"
        ViewPort  0 0
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   16
        Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort  0 0
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   24
        Modes  "1024x768" "640x480" "800x600"
        ViewPort  0 0
        Virtual 1152 870
    EndSubSection
EndSectionA veure si et serveix.

Per cert, no sé si saps que hi ha un patch pel kernel per poder tenir
sortida TV mitjançant el framebuffer. No és una maravella però
funciona.

http://www3.sympatico.ca/dan.eriksen/matrox_tvout/

Arreveure.

-- 
     ________________________________________
     Cosme P. Cuevas - cosmepc telefonica net
       ICQ 86011094 - GnuPG KeyID: 0A4305FB
          Debian - GNU/Linux
     ----------------------------------------Reply to: