[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla 1.2.1 en català i problemes en obrir segons quines pàginesOn dg, 2002-12-15 at 23:00, Xavier Clotet wrote:
[...]

> En veure la majoria de pàgines (www.softcatala.org, www.hispalinux.es, 
> www.debian.org, www.google.com, ...) no hi tinc cap mena de problema, en 
> canvi, en obrir pàgines com www.3xl.net, www.ritmes.net, 
> www.rockcatala.com, se'm comença a carregar la pàgina (en algun cas 
> apareix alguna part) i després es queda amb el rellotget del ratolí i no 
> puc utilitzar ni el navegador ni la missatgeria ni res del Mozilla. 
> L'acabo matant amb un kill -9 ... Suposo que pot ser perquè aquestes 
> pàgines tenen algun plugin que no admet la versió aquesta, bé no sé pas, 
> perquè la veritat és que no en tinc ni idea en programació ni pàgines web.
> A algú li ha passat alguna cosa semblant? sabeu algun tipus de solució?
> 


Em sembla que el teu problema és el flash.... el pots agafar de nonfree
(és propietari de Macromedia) amb:

apt-get install flashplugin


Si tens el plugin de flash 5 instal·lat té un problema xungo si el Flash
té so i estàs utilitzant alguna aplicació de so (suposo que el servidor
de so esd o artsd també forma part d'axiò hehe). L'explicació:
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=58937
http://plugindoc.mozdev.org/flashlinux.htmlSort!


 
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@newmail.net>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_newmail_net.asc
Empremta digital: 212B 9ACE E6EE 3083 D43D  EA13 90E3 053F 0626 0BE7

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: