[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RV: Problema amb una Matrox G450 
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

He instal·lat Woody i despres de configurar les X, decideixo engegar
"startx".  La sorpresa es que el driver que utilitzo "mga" carrega
correctament, pero tot seguit em dona un error tipu: No Screens found
!

Algú sap a que pot ser culpa ??

Moltes gràcies.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP 7.0.4

iQA/AwUBPfyuWfpnQqQUTW+/EQJaWwCgm0BHZmpKMNKpKxfnvT9FszJZq20AoN3O
CySBq0gOArGi5g1Czrf/zanW
=RnDM
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: