[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: your mail>>com podria fer una imtge de tot aixo per si pasa quelcom no haver de
>>tornar-ho a fer de nou????

Hi ha un document molt ben parit sobre com fer còpies de seguretat.

http://kmself.home.netcom.com/Linux/FAQs/backups.html

No tindrà una concepció de còpies de seguretat tan absolutista com la de fer una imatge, però puc garantir per experiència personal que emprant aquest, en unes hores ja tenia el sistema tal qual l'havia deixat abans que em petés el disc dur: només vaig haver de fer quatre coses en /dev.

Per cert, Javier, perdona per no contestar encara la carta sobre el tar. He estat examinant el problema i evidentment la culpa és meva, però encara no sé els detalls concrets.

Que vagi bé,

Ignasi
--
Blast off and strike
the evil Bydo Empire!

___________________________________________________________
Do You Yahoo!? -- Une adresse @yahoo.fr gratuite et en français !
Yahoo! Mail : http://fr.mail.yahoo.comm


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: