[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apareix una patent sobre JPEG  Una nota de premsa de l'11 de juliol de 2002[1] d'una companyia
  anomenada Forgent anuncia que tenen una patent sobre l'algorisme de
  compressió que es fa servir en el format JPEG, i pel que sembla Sony
  ja li ha pagat 15 milions de dòlars EUA[2] per poder continuar fent-lo
  servir.

  El format JPEG és molt habitual en càmeres de fotos digitals, i moltes
  altres aplicacions que necessiten enmaguetzemar fotografies digitals
  (habitualment amb extensió .jpeg o .jpg). A internet es troben imatges
  JPEG per tot arreu. De fet, al principi de la web, els dos formats
  d'imatge més utilitzats eren el GIF (per dibuixos i icones) i el JPEG
  (per fotografies). El 1999, quan el format GIF ja s'havia
  popularitzat, l'empresa Unisys va declarar que pensava cobrar a tothom
  qui fes servir la compressió LZW[3] utilitzada en el format GIF, i
  això va causar molt de malestar, campanyes en contra d'Unisys[4] i de
  boicot al format GIF [5] (quan en realitat el que calia era que el
  programari no es patenti). Es va trigar molt temps per desenvolupar un
  format alternatiu, el PNG[6], que encara no està molt generalitzat.

  Ara sembla que l'altre format d'imatges més usat a internet, el JPEG,
  també és víctima del mateix problema. Forgent disposa de patents a EUA
  i al Japó, i el 1994 se li va concedir la patent europea EP 0 266 049
  [7], per a Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia. En realitat el
  Conveni Europeu de Patents[8], igual com les lleis estatals,
  prohibeixen patentar programari[9], però l'Oficina Europea de
  Patents[10] no en fa cas i ha concedit unes 30000 patents de
  programari [11] (l'oficina cobra més quan concedeix patents que quan
  les rebutja).

  La Comissió Europea no només no posa remei a la situació, sinó que a
  més ha presentat dues iniciatives preocupants, per encobrir el
  desgavell:
   * D'una banda vol crear una nova patent comunitària[12] molt més
    barata (perquè s'estalvia traduccions). Si aquesta modalitat
    hagués estat en vigor el 1987, quan es va demanar aquesta patent,
    segurament ara el JPEG estaria patentat a tota la Unió Europea,
    inclós l'estat espanyol (tot i que no podem assegurar que no ho
    estigui). Fins que els problemes de l'Oficina Europea de Patents
    no es solucionin és molt arriscat donar-li més competències.
   * I encara pitjor, vol eliminar els límits a la patentabilitat [13]
    i permetre patents de programari i de qualsevol mètode lògic,
    matemàtic o de negoci, contra l'opinió generalitzada del sector
    informàtic[|4] i les anàl·lisis econòmiques [15].

  Si no volem fer un important pas enrera i substituir la innovació
  informàtica per burocràcia, plets i inseguretat jurídica, si volem
  deslliurar la Unió Europea de monopolis d'EUA i el Japó, cal que els
  informàtics, els consumidors, les empreses i les institucions fem
  pressió al Parlament Europeu i al Consell (via el ministeri
  d'Economia) per tal que rebutgin la directiva en tràmit i prenguin
  mesures correctores [16].

  Alguns dels grups involucrats en la lluita contra les patents de
  programari:
   * Caliu és una associació d'usuaris de GNU/Linux en llengua catalana
    que porta a terme una campanya contra les patents de programari.
   * Proinnova és un grup de treball d'Hispalinux per a la llibertat
    d'innovació .
   * l'Aliança Eurolinux per a una Infraestructura Informàtica Lliure
    és una coalició europea d'empreses i associacions no lucratives
    que promou una cultura del programari europea basada en estàndards
    oberts, competència i programari lliure.

Referències

  [1] Nota de premsa de Forgent

  Anglès
  http://ir.forgent.com/ireye/ir_site.zhtml?ticker=FORG&script=410&layou
  t=-6&item_id=314044

  [2] Notícia a The Register

  Anglès http://www.theregister.co.uk/content/4/26272.html

  [3] El format GIF també està afectat per patents

  Anglès http://swpat.ffii.org/pikta/xrani/gif-lzw/index.ca.html

  [4] League for Programming Freedom contra Unisys

  Anglès http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html

  [5] Boicot al GIF

  Anglès http://burnallgifs.org/

  [6] Format PNG (alternatiu al GIF)

  Anglès http://www.libpng.org/pub/png/

  [7] Patent Europea equivalent a la que Forgent diu que afecta el JPEG

  Anglès, francès i alemany ?
  http://l2.espacenet.com/espacenet/bnsviewer?CY=ep&LG=en&DB=EPD&PN=EP02
  66049&ID=EP+++0266049B1+I+

  [8] Conveni Europeu de Patents

  Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/
  Alemany http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index_d.html
  Francès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index_f.html

  [9] Art 52 del Conveni Europeu de Patents

  Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html
  Francès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/f/ar52.html
  Alemany http://www.european-patent-office.org/legal/epc/d/ar52.html

  [10] Oficina Europea de Patents

  Anglès http://www.european-patent-office.org/
  Francès http://www.european-patent-office.org/index_f.htm
  Alemany http://www.european-patent-office.org/index_d.htm

  [11] Galeria dels Horrors de les Patents de Programari Europees

  Català http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.ca.html
  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.en.html
  Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.de.html
  Francès http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.fr.html

  [12] Proposta d'Eurolinux sobre la Patent Comunitària

  Anglès http://www.eurolinux.org/news/cpat01B/indexen.html
  Castellà http://www.eurolinux.org/news/cpat01B/indexes.html

  [13] Proposta de directiva de patentabilitat de programari

  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/indexen.html

  [14] Resultats de la consulta de la Comissió: > 90% contra les patents
  de programari

  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eukonsult00/

  [15] Bibliografia sobre patents de programari

  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.en.html
  http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.en.html
  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.en.html
  Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.de.html 
  http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.de.html
  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.de.html
  Francès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.fr.html
  http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.fr.html 
  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.fr.html

  [17] Caliu

  Català http://www.caliu.org/

  Campanya contra les Patents de Programari 

  http://www.caliu.org/Caliu/Patents

  [18] Proinnova

  Castellà http://proinnova.hispalinux.es

  [19] Eurolinux

  Anglès, Francès, Alemany http://www.eurolinux.org

  Aquesta nota (per seguir enllaços
  http://www.caliu.org/Caliu/Patents/nota180702.html )


-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: