[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb tar: opció "g"	Perdona si aquesta resposta arriba una mica fora de data.
No m'he llegit al 100% el man del tar, però si vols fer una salvaguarda
incremental, l'opció no hauria de ser tar -Avf ... ó tar -rvf ...?,
també hi ha una diferècia de format entre incremental (-G) i
listed-incremental (-g), el que no sé és per què, al provar-ho, com tu
dius, "hi és tot", pot ser que ho dedueixi del arxiu indicat a l'opció
-g...?. En definitiva, el que vull dir és que si fas una salvaguarda
incremental a un arxiu nou (-c) a aquest arxiu tan sols tindràs els
arxius que s'hagin modificat.

Ignasi Tura Olivella wrote:
> 
> Hola a tots,
> 
> voldria explicar-vos un problema que tinc amb tar. L'estic assajant per
> a fer un script de còpies de seguretat i aquest és el problema que tinc
> a l'hora de fer-lo incremental.
> 
> Primer faig l'arxiu:
> 
> $ tar cvf var_cache_apt-mentida.tar -g var_cache_apt-mentida.snar ~/scripts/
> 
> ara faig que hi hagi quelcom de nou a ~/scripts:
> 
> $ touch ~/scripts/mimi
> 
> L'actualitzo:
> 
> $ tar cvf var_cache_apt-mentida.tar -g var_cache_apt-mentida.snar ~/scripts/
> 
.......................


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: