[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Off-topic] Primeres Jornades del Programari Lliure a la UPCHola,

espero que ningú s'emprenyi per que envii aixó. Ja ho sé que no és específic 
de debian. Però, per la gent que corre per aquí potser els hi pot interessar. 
Que sapigueu que hi ha una videoconferència amb en Jesús Gonzàlez Barahona 
(que per suposat partlarà de debian i el soft lliure) i que en Xavier Drudis 
(ques està en aquesta llista) també farà una conferència sobre patents.

Gràcies i disculpeu.


Leo

-------------------------------------------------------

           Títol:   Primeres Jornades del Programari Lliure a la UPC
Característiques:   Congrés (actes diversos)
           Dates:   12 i 13 de Juliol de 2002
            Hora:   dia 12, de 9:30 a 19:30. Dia 13, de 10 a 14
            Lloc:   Aula Màster, edifici A3, Campus Nord UPC
          Adreça:   C/Jordi Girona, 1-2
        Població:   BARCELONA
             Web:   http://jornadespl.upc.es

Comentari,

Els dies 12 i 13 de Juliol d'enguany es celebraran a la Universitat
Politècnica de Catalunya les "Primeres jornades del programari lliure",
amb la doble pretensió de difondre els avantatges que pot aportar la
utilització i generació de programari lliure, i dibuixar una panoràmica
de la salut d'aquest programari en els diversos àmbits socials.

Les jornades estan obertes a tot tipus de public, tant si pertanyen a
la comunitat universitària com si en són externs. El matí del dia 12 es
reserva a qüestions de caràcter més tècnic, en què s'exposaran algunes
iniciatives universitàries on el programari lliure hi juga un paper destacat,
i la resta de les jornades es destina a tractar temes de caire més
 divulgatiu, d'ìnterès tant per programadors com per usuaris finals.

Els actes tindran lloc al Campus Nord de la UPC, concretament a l'aula
 Màster, ubicada a l'edifici A3. La inscripció és totalment gratuïta, amb
 l'únic requeriment de registrar-se prèviament a la pàgina web, a efectes de
 previsió d'assistència.

Aquelles persones interessades poden trobar més informació, així com el
formulari electrònic d'inscripció, a l'adreça web:  http://jornadespl.upc.es


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: