[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qt, malaides qt i debianOn Wed, Jul 03, 2002 at 05:59:41PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Segon i important, no aconsegueixo compilar cap programa de KDE. L'error que 
> em dona és aquest:
> ./configure --prefix=/usr --with-qt-includes=/usr/include/qt 
> --with-qt-libraries=/usr/lib --with-extra-libs=/usr/lib/kde2 
> --with-extra-includes=/usr/include/kde
> ......
> checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 2.2.1) (libraries) not found. 
> Please check your installation!

Suposo que és obvi, però...

a) Tens instal·lat el paquet libqt-dev-2.2.1 o superior? Pensa que pot ser
pertanyen a unstable.

b) Has mirat en quin directori es troben els includes i tal? El script
configure els busca en /usr/include/qt etc... Hi són?

> També he provat amb apt-get -b source packetqualsevoldunprogramadelkde2 i no 
> aconsegueixo compilar-ho, hem dona sempre el mateix error.

Ah, no. L'apt-get no es deixa enganyar fàcilment! :-)
 
Salut i sort

-- 
---------------------------------------------------------------------
isard@ctv.es       |  es mentira que no tenga enemigos
             |  es mentira que no tengan razón

PGP-public-key:      http://perso.wanadoo.es/isard.sabut/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: