[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qt, malaides qt i debianOn Wed, 3 Jul 2002 17:59:41 +0200
Leopold Palomo Avellaneda <lepalom@wol.es> wrote:

> Primer, ho sento, però l'instal·lació d'una impresora és un rotllo.
> Potser jo estic molt ben acostumat amb mandrake i CUPS, però trobo que
> no està molt ben muntat.

apt-get install cupsys-server cupsys-client cupsys kdelibs3-cups

i després d'això vas a la pàgina http://localhost:631 amb un navegador o
afegeixes les impresores amb el KDE Control Center (per això està el
paquet kdelibs3-cups). Suposo que amb Mandrake deu ser semblant :-?

Adéu.

--
Imagination is more important than knowledge
esteve@sindominio.net
Key fingerprint = EC56 9368 0DBA B56E F67E  D938 27F0 3F30 C1B7 00AA

Attachment: pgpxUlDxJEFya.pgp
Description: PGP signature


Reply to: