[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qt, malaides qt i debianOn Wed, Jul 03 2002, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Primer, ho sento, però l'instal·lació d'una impresora és un rotllo. Potser jo 
> estic molt ben acostumat amb mandrake i CUPS, però trobo que no està molt ben 
> muntat.

Això deu dependre de l'impresora.

> Segon i important, no aconsegueixo compilar cap programa de KDE. L'error que 
> em dona és aquest:
> ./configure --prefix=/usr --with-qt-includes=/usr/include/qt 
> --with-qt-libraries=/usr/lib --with-extra-libs=/usr/lib/kde2 
> --with-extra-includes=/usr/include/kde
> ......
> checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 2.2.1) (libraries) not found. 
> Please check your installation!

Mira l'script de configuració a veure per quina raó no troba les
llibraries.

> També he provat amb apt-get -b source packetqualsevoldunprogramadelkde2 i no 
> aconsegueixo compilar-ho, hem dona sempre el mateix error.

Clar, ja t'ho dic ara, fins que no ho arreglis no podràs compilar
res que necessiti Qt.

-- 
Robert Lang
rlang(at)gmx.co.uk


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: