[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gcc 3.1, compiladorsHola,

primer de tot gràcies per totes les respostes.


> c++ és un enllaç simbòlic.

Aixó vol vit que puc agafar i fer un enllaç a saco al compilador que vull?

>
> Es molt probable que ara mateix tingues tant la versió 2.95 com la 3.1
> instal·lada. Si vols que la 3.1 siga la versió per defecte (la que
> s'execute a l'executar "gcc", tens que canviar l'enllaç que apunta de
> gcc -> gcc-2.95 a gcc-3.1.

Ok, fet.


> > Després haver instal·lat el gcc, i el g++-3.1, he intentat compilar
> > quelcom en c++ i m'ha dit que no tenia compilador ???. I quan intento
> > instal·lat el c++, (apt-get ..) diu que instal·larà el gcc 2.95.

el c++ si només és un enllaç simbólic, com és que és un paquet. Es un paquet 
de configuració?


> Si instal·les el paquet "gcc", aquest t'instal·la el compilador per
> defecte per a la teua arquitecture. En aquest moment, per a linux-i386
> és gcc-2.95. Si vols instal·lar el g++-3.1, tens que dir el nom sencer
> explicitament.
>
> Quin error et dona exactament?

L'error al compilar era que no trobava compilador. I amb l'apt-get, no em 
donava cap error, però em feia por que em matxaqués l'instal·lació del 3.1

> > Que poden viure plegats, tos dos compiladors? i com triu un o altre?
>
> I tres, i quatre :)
> Jo ara mateix tinc 3 instal·lats.

Ok, aleshores com tries el que vols per defecte. I que passa amb les 
llibreries stdc...., jo he tingut problemes al tenir barrejats 2.95 i 3.1.

Leo

Pd. fins dilluns no tornaré a barallar-me. Provaré d'instal·lar-los i fer els 
enllaços simbolics.

-- 
Linux User 152692 
Catalonia


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: