[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre el KDE 2.2-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Doncs mira, a mi que m'agrada tindre el programari més caldent he intentat 
veure què necessito per a compilar el KDE-2.2 i t'asseguro que jo no ho puc 
fer. Bàsicament puc utilitzar les QT anteriors però el paquet kdesupport no 
està en el ftp de KDE i passo d'intentar una compilació si no posen 
disponible dit paquet. O es que aquest ja no s'empra? Està eliminat?

 No he trobat res que m'ho confirmi pel que seguiré amb la versió 2.1.2

A Dilluns 20 Agost 2001 11:07, Victor Sanahuja va escriure:
> mmmm, Jo estic a Sid, i el tinc, potser que a potato no estigui...?
>
>
>
>   .--.
>
>  |o_o |
>  |
>  |:_/ |
>
>  //  \ \
> (|   | )   Victor Sanahuja - Atilon Inet
> /'\_  _/`\   WebMaster    -   Debian
> \___)=(___/
>
> On Sun, 19 Aug 2001, Sergio Navarro i Fajardo wrote:
> > Ja fa alguns dies que esta circulant el KDE 2.2, pero els .deb per a
> > potato no el he vist en cap lloc. Algu sap d'on podria baixar-me'ls??
> >
> > Gracies
> > --
> > ____________________________________________________________________
> >
> >  Sergio Navarro i Fajardo
> >
> >  snavarro@ctv.es -- Sergio.Navarro@uv.es
> >
> > 					Alginet / Valencia / Spain
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org

- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian 2.2r3 `Potato' GNU/Linux-2.4.7
         - XFree86 4.1

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7g/hQGfXdVUGHvegRAuEjAJ9IS8tOsn3FYn4oQs5LP/tbQsO3JwCeMHcx
cCghsoY5qiP+uzNtYUgzy9o=
=KPM5
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: