[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch: Hỗ trợChào mọi người,

Tuấn xin gửi bản dịch Hỗ trợ. Nếu có vấn đề gì xin cho ý kiến đóng góp.

Cảm ơn

--
Nguyen, Anh Tuan (Mr.)

Khoa Thương Mại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Department of Commerce, University of Economics, The University of Danang

+84 (0) 1647 75 35 00
#use wml::debian::template title="Support"
#use wml::debian::toc

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

<toc-display />
<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Tài liệu</toc-add-entry>

<p>Trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, sẽ tốt hơn nếu như bạn tự mình
cố gắng giải quyết vấn đề. Bằng cách đó, thường là bạn sẽ tìm được
câu trả lời mình cần, hoặc thậm chí ngay cả khi không tìm được, những kinh nghiệm bạn có được trong việc đọc
các tài liệu sẽ có thể hữu ích cho bạn trong tương lai.</p>

<p>Trong Debian có một lượng tài liệu tương đối phong phú &mdash; vui lòng
tham khảo tại trang <a href="doc/">Tài liệu Debian</a>.</p>


<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Những vấn đề đã biết</toc-add-entry>

<p>Những hạn chế và những vấn đề nghiêm trọng của bản phân phối ổn định
(nếu có) được mô tả trên <a href="releases/stable/">các trang phát hành</a>.</p>

<p>Hãy chú ý đến <a href="releases/stable/releasenotes">các ghi chú
phát hành</a> và <a href="releases/stable/errata">bản đính chính.</a>.</p>


<toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/";>Wiki</toc-add-entry>

<p>Giải pháp cho những lỗi phổ biến, cách thực hiện, chỉ dẫn, mẹo và những tài liệu khác
có thể được tìm thấy tại <a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>. Cũng giống như
tất cả những wiki khác, wiki này luôn được cập nhật, và chúng tôi hoan nghênh những chỉnh sửa của bạn.</p>


<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Các bó thư</toc-add-entry>

<p>Debian được phát triển từ những đóng góp trên toàn
thế giới. Do đó, email là phương thức được ưa chuộng để thảo luận nhiều vấn đề.
Phần lớn các cuộc đối thoại giữa người phát triển Debian và người sử dụng được quản lý
thông qua các bó thư.</p>

<p>Có một vài danh sách thư được công bố một cách rộng rãi. Để có thêm thông tin,
vui lòng vào trang <a href="MailingLists/">Các bó thư Debian</a>.</p>

# Note to translators:
# You might want to adapt the following paragraph, stating which list
# is available for user support in your language instead of English.
<p>
Đối với người dùng sử dụng tiếng Anh, hãy liên hệ 
<a href="https://lists.debian.org/debian-user/";>Bó thư cho người dùng Debian</a>.
</p>

<p>
Đối với người dùng sử dụng những ngôn ngữ khác, hãy kiểm tra
<a href="https://lists.debian.org/users.html";>danh mục bó thư cho người dùng</a>.
</p>

<p>Tất nhiên là còn có nhiều bó thư khác, phục vụ cho một vài khía cạnh
của hệ sinh thái Linux- và chúng không chuyên biệt cho Debian. Hãy sử dụng 
công cụ tìm kiếm ưa thích của bạn để tìm được một bó thư phù hợp nhất cho mục đích của bạn.</p>


<toc-add-entry name="usenet">Nhóm tin tức Usenet</toc-add-entry>

<p>Rất nhiều <a href="#mail_lists">bó thư</a> của chúng tôi có thể được mở như là
những nhóm tin tức, trong cấu trúc <kbd>linux.debian.*</kbd>. Nó cũng có thể được
thực thi bằng việc sử dụng giao diện web, ví dụ như
<a href="http://groups.google.com/";>Google Groups</a> or
<a href="http://gmane.org/";>Gmane</a>.</p>

<p>Ngoài ra, còn có hai nhóm tin tức khác gắn với
nền tảng GNU/Linux. Mặc dù không được thiết kế chuyên biệt cho Debian, chúng cũng có thể
cung cấp cho người dùng Debian rất nhiều thông tin.</p>

<dl>

# translators are encouraged to add local Linux newsgroups here

<dt><a href="news:comp.os.linux.hardware";>comp.os.linux.hardware</a></dt>
 <dd>Những thảo luận về phần cứng</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.m68k";>comp.os.linux.m68k</a></dt>
 <dd>Về việc Linux chạy trên bộ xử lý Motorola 680x0.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.setup";>comp.os.linux.setup</a></dt>
 <dd>Cài đặt và cấu hình của hệ thống Linux</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.networking";>comp.os.linux.networking</a></dt>
 <dd>Chủ đề liên quan đến mạng.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.x";>comp.os.linux.x</a></dt>
 <dd>Sử dụng hệ thống X Window trên máy tính chạy Linux</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.misc";>comp.os.linux.misc</a></dt>
 <dd>Các chủ đề đa dạng. Nhóm giải quyết mọi thứ.</dd>
</dl>

<p>Vui lòng tham khảo
<a href="http://groups-beta.google.com/groups/dir?sel=33583540&amp;expand=1";>danh mục này</a>
để biết thêm cách danh sách liên quan đến nhóm tin tức.</p>


<toc-add-entry name="web">Các trang thông tin điện tử</toc-add-entry>

<h3>Các diễn đàn</h3>

# Note to translators:
# If there is a specific Debian forum for your language you might want to
# insert here a paragraph stating which list is available for user support
# in your language and pointing to the English forums.
# <p><a href="http://someforum.example.org/";>someforum</a> is a web portal
# on which you can use your language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>
#
# <p><a href="http://www.debianhelp.org/";>debianHELP</a> và <a
# href="http://forums.debian.net";>Các diễn đàn của người dùng Debian</a> là những cổng thông tin điện tử
# nơi bạn có thể thảo luận những chủ đề về Debian,
# đặt ra câu hỏi về Debian và nhận được câu trả lời từ những người dùng khác.</p>

<p><a href="http://www.debianhelp.org/";>debianHELP</a> and <a
href="http://forums.debian.net";>Các diễn đàn của người dùng Debian</a> là những cổng thông tin điện tử
nơi bạn có thể thảo luận những chủ đề về Debian, đặt ra câu hỏi về Debian và nhận được
câu trả lời từ những người dùng khác.</p>

<h3>Hỏi &amp; Đáp</h3>

<p><a href="http://ask.debian.net";>ask.debian.net</a> là một hệ thống hỗ trợ hỏi đáp
trên nền tảng web, nơi bạn có thể đưa câu hỏi và nhận được
trả lời từ các thành viên khác. Trang này cũng có một hệ thống đánh giá uy tín dựa trên bình chọn,
giúp xếp hạng các nội dung do người dùng cung cấp.</p>

<h3>Những nguồn khác</h3>

<p><a
href="http://www.debian-administration.org/";>Debian-Administration.org</a>
cung cấp những mẹo và các nguồn cho người quản trị hệ thống Debian.</p>

<p>Những liên kết hữu dụng về Unix:</p>

<ul>
 <li><a href="http://www.dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/";>\
   Open Directory &mdash; Unix</a></li>
 <li><a href="http://unixhelp.ed.ac.uk/";>UNIXhelp for users</a></li>
 <li><a href="http://personal.stevens.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html";>\
   comp.unix.admin FAQ</a></li>
</ul>


<toc-add-entry name="maintainers">Liên lạc với người bảo trì gói</toc-add-entry>

<p>Có hai cách để liên lạc với người bảo trì gói. Nếu như bạn cần
liên lạc với người bảo trì vì một lỗi nào đó, đơn giản bạn chỉ cần gửi một báo cáo lỗi
(xem phần Hệ thống theo dõi lỗi bên dưới). Người bảo trì sẽ sao 
bản báo cáo lỗi đó.</p>

<p>Nếu như chỉ đơn thuần là bạn muốn nói chuyện với người bảo trì, thì bạn có thể dùng
một biệt danh thư đặc biệt được cài đặt cho mỗi gói. Bất cứ thư nào gửi đến
&lt;<em>tên gói</em>&gt;@packages.debian.org sẽ được chuyển tiếp đến 
người bảo trì có trách nhiệm đối với gói đó.</p>


<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Hệ thống theo dõi lỗi</toc-add-entry>

<p>Bản phân phối Debian có một hệ thống theo dõi lỗi
vạch ra chi tiết những lỗi được báo cáo bởi người dùng và người phát triển. Mỗi lỗi sẽ 
được gán cho một con số, và được lưu trữ cho đến khi nó được đánh dấu là.
đã xử lý.</p>

<p>Để báo cáo một lỗi, bạn có thể sử dụng một trong các trang về lỗi được liệt kê ở dưới, hoặc bạn
có thể dùng gói <q>báo lỗi</q> Debian để tự động báo cáo một lỗi.</p>

<p>Thông tin về việc báo lỗi, xem các lỗi hiện tại, và
xem hệ thống báo lỗi một các tổng quát, các bạn có thể truy cập
<a href="Bugs/">các trang thông tin điện tử hệ thống theo dõi lỗi</a>.</p>


<toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Tư vấn</toc-add-entry>

<p>Debian là phần mềm tự do và cung cấp cách trợ giúp miễn phí thông qua các danh sách thư. Một số
người không có thời gian hoặc không có nhu cầu đặc biệt sẵn sàng
huê một ai đó để duy trì hoặc bổ sung các chức năng bổ trợ cho hệ thống Debian 
của họ. Truy cập <a href="consultants/">trang tư vấn</a> để xem danh sách
công ty/cá nhân.</p>


<toc-add-entry name="irc">Trợ giúp thời gian thực trực tuyến sử dụng IRC</toc-add-entry>

<p><a href="http://www.irchelp.org/";>IRC (Internet Relay Chat)</a> là một cách 
trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới trong thời gian thực.
Các kênh IRC dành cho Debian có thể được tìm thấy tại
<a href="https://www.oftc.net/";>OFTC</a>.</p>

<p>Để kết nối, bạn cần một khách IRC. Một trong số những khách phổ biến nhất là
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/xchat";>XChat</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/ircii";>ircII</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi";>irssi</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5";>epic5</a> và
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc";>KVIrc</a>,
tất cả đều được đóng gói cho
Debian. OFTC còn cung cấp một giao diện web <a href="https://www.oftc.net/WebChat/";>WebChat</a>
cho phép người dùng có thể kết nối với IRC bằng một trình duyệt mà không cần
cài đặt bất cứ khách địa phương nào.</p>

<p>Một khi khách đã được cài đặt, bạn cần báo cho nó để kết nối
đến máy chủ. Đối với hầu hết khách, bạn chỉ cần gõ:</p>

<pre>
/server irc.debian.org
</pre>

# Note to translators:
# You might want to insert here a paragraph stating which IRC channel is available
# for user support in your language and pointing to the English IRC channel.
# <p>Once you are connected, join channel <code>#debian-foo</code> by typing</p>
# <pre>/join #debian</pre>
# for support in your language.
# <p>For support in English, read on</p>

<p>Một khi bạn đã kết nối được, gia nhập vào kênh <code>#debian</code> bằng cách gõ</p>

<pre>
/join #debian
</pre>

<p>Lưu ý: cách khách như Xchat thường có giao diện người dùng khác biệt
khi gia nhập vào máy chủ/kênh.</p>

<p>Đến lúc này, bạn sẽ cảm thấy mình đã là một thành viên trong cộng đồng
<code>#debian</code> thân thiện. Các câu trả hỏi về Debian của bạn luôn được hoan nghênh
Bạn cũng có thể tìm kiếm những câu hỏi thường gặp tại
<url "https://wiki.debian.org/DebianIRC"; />.</p>


<p>Ngoài ra, còn có một số mạng IRC khác mà bạn có thể nói chuyện về Debian,
Một trong số những mạng nổi bật là
<a href="http://freenode.net/";>freenode IRC network</a> tại địa chỉ
<kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="other">Other support resources</toc-add-entry>

<p>Check the <a href="misc/related_links">related links</a>.</p>

Reply to: