[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: Hỗ trợ2016-11-10 21:17 GMT+07:00 Tuấn Nguyễn Anh <tuan89.ktdn@gmail.com>:
> Chào mọi người,
>
> Tuấn xin gửi bản dịch Hỗ trợ. Nếu có vấn đề gì xin cho ý kiến đóng góp.
>
Tuấn cho anh nợ vài ngày vì máy tính đang gặp sự cố. Mọi người cứ xem xét thêm.
Cảm ơn em vì đóng góp cho dự án!

Reply to: