[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Hi from WinDaK@HVAA new guy to us. :-)

---------- Forwarded message ----------
From: Dang Hoang Vu <dang.hvu@gmail.com>
Date: 2011/1/17
Subject: Hi from WinDaK@HVA
To: an.nguyen.foss@gmail.com


Hi An,

Từ nay gọi mình là Vũ cho dễ :D. Mình sinh năm 88, nếu bồ lớn tuổi hơn thì thay đổi cách xưng hô cho thân thiện. Vài lời giới thiệu là hiện mình đang làm việc tại Singapore, nếu có anh em nào ở bên đó hoặc sang chơi có thể hẹn mình đi nhậu. Vừa rồi cũng vừa dịch một nửa số trang của OWASP Top 10, chắc trong vòng tháng tới sẽ publish, nên cũng đã quen với việc dịch thuật.

Mình đã subscribe vào cái mailing list thứ 2. Bạn nào làm leader cứ thoải mái phân chia công việc, mình sẽ lên kế hoạch và hoàn thành. Mình chủ yếu sẽ commit vào buổi tối vì ban ngày làm full-time, hi vọng không có trở ngại gì cho mọi người.

Tạm thời như vậy, có gì mình trao đổi tiếp qua email này nhé :).

Have a nice day !
Cheers
wd.

t/b: Nếu không có vấn đề gì thì xin An forward cái mail đến mailing list luôn để làm quen các bạn (mình mới vào chưa biết "luật" của mailing list thế nào nên không tiện cc)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào anh WinDak, smilie

Em là NGUYỄN Châu An, email của em là <an.nguyen.foss@gmail.com>. Rất cám ơn anh WinDak đã quan tâm đến team của em. Sau đây là sơ khởi vài thông tin về team:

Hiện tại thì công việc của nhóm mới bắt đầu. Số lượng thành viên của nhóm hiện là 7 người (và thêm 2 người nữa có đăng kí tham gia team nhưng chưa confirm chắc chắn).

Tụi mình thảo luận qua 2 hộp thư chung (mailing lists) của Debian là :

(mailing list cho người Việt dùng Debian) http://lists.debian.org/debian-user-vietnamese/
(mailing list cho nhóm dịch Debian sang tiếng Việt) http://lists.debian.org/debian-l10n-vietnamese/

Mailing list chính thức cho công việc dịch thuật là cái thứ 2.

Anh có thể đăng kí (subscribe) vào cái thứ 2 hoặc cả 2 mailing lists để tham gia cùng bọn em.
Mọi thông tin khác thì anh cứ reply lại cho em ở đây hoặc nhanh hơn là gửi email vào địa chỉ email em đưa ở trên.

Em rất mong nhận được phản hồi của anh và cũng xin chào mừng anh đến với nhóm!!
Nếu anh chưa quen với việc sử dụng mailing list thì cũng xin đừng ngại email cho em. smilie

Cheers!! smilie
An.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C


Reply to: