[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Em vẫn sẵn sàng dịch tiếp đây ạ!Vừa qua đợt thi cuối kỳ với cả việc duy trì website cá nhân hơi bận nên e có bỏ quên việc dịch một thời gian. Bây giờ thì e hoàn toàn có thể dịch tiếp được rồi ạ. Mỗi cái giờ phải cài ubuntu vô đã. Mới mua máy tính.
Reply to: