[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Về phương pháp dịch debian!Về việc dịch debian em thấy nó có phần hơi phức tạp. Em muốn hỏi liệu đã có trang wiki (tiếng anh hoặc tiếng việt) nào về việc này chưa và nếu chưa có thì em muốn xin hướng dẫn rằng em có thể dịch bắt đầu từ đâu và như thế nào được không ạ?
Reply to: