[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [en-vi] Project's process.,Chào các bạn,

Rất cám ơn các bạn đã phản hồi email của mình. Tuy nhiên rất mong các bạn nhớ gửi email về địa chỉ của list nhé, để tất cả mọi người cùng đọc được. Đừng gửi về địa chỉ mail cá nhân của mình.

Địa chỉ email của các nhóm thư chung:

[List của người dùng Debian Việt Nam]    <debian-user-vietnamese@lists.debian.org>
[List của nhóm dịch thuật Debian]            <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>

Trước mắt thì chúng ta cứ gửi luôn cho cả 2 list cùng một lúc đi (cái này gọi là cross-posting) để thông tin cho tất cả thành viên của cả 2 list được biết.

Sau khi quá trình dịch thuật bắt đầu thì chúng ta sẽ chỉ dùng list chính thức là cái thứ 2.


Thân mến.
An.

Reply to: