[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [en-vi] Project's process.On Tue, 11 Jan 2011, An Nguyen wrote:

> [Tiếng Việt bên dưới]
>
> Hi all,
>
> It's been a while since our last emails. I'm just wondering if you guys still want to participate in the translation process of Debian 6.0 Squeeze GNU/Linux. Though I'm the guy who called
> for your participation in this team in the first place, I was quite inactive lately, especially around the holidays...  I apologise for that.
>
> Anyway, I'm writing to you guys to discuss about the translation process of Debian 6.0. IMHO, I think we need to finalize the list of translators first. I hope you guys can spend some of
> your precious time to reply to this email.
>
> Thank you very much.
> An.
>
> -----
>
> Chào các anh chị em,
>
> Cũng lâu rồi từ những emails trao đổi cuối cùng của chúng ta. Vậy nên mình không biết liệu mọi người vẫn còn "nhiệt" muốn tiếp tục đóng góp dịch thuật Debian 6.0 Squeeze chứ? :D Về phần
> mình, mình là người đầu tiên đề xuất viếc thành lập team dịch thuật này, thế mà trong đợt vừa rồi (xmas, new year) thì mình cũng không hoạt động tích cực lắm. Về điểm đó thì mình thành thật
> cáo lỗi với tất cả mọi người. Hehe.
>
> Tóm lại, mình viết email này để cùng bàn luận về tiến trình dịch thuật của nhóm chúng ta. Không biết là mọi người có ai hiện vẫn đang tiếp tục dịch Debian không ạ? Mình thì mình chỉ mới biết
> có một bạn là Duy Hùng mà thôi. Theo mình thì chúng ta cần tổng kết danh sách team dịch thuật để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc cùng nhau sau này. Rất mong mọi người bỏ chút thời
> gian quý báu để phản hồi lại email này, xác nhận lần cuối về việc tham gia dịch thuật.
>
> Cám ơn mọi người rất nhiều.
> An
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
>

En-Us:

Hi all,

My apology for being inactive lately. I've been sick for a couple
days. My inbox was flooded with tons of emails (and it's still is)
but now I'm able to catch up with you guys.

The first thing I want to say is that I'm still on heat, both
physically and mentally :-D.

For a while, I have been doing translation for Vinux (a Ubuntu-based
distribution for visual-impaired people), focusing on having a
complete desktop. At the moment, I'm collecting and centralizing po
files into one repository. I think we can make use of the resource to
contribute to Debian Squeeze (upstream). I'll make it available as
soon as I can.

For now, to begin the translation process, basically, let's choose a
package and translate it! Packages can be prioritized or we could
choose anything we like. We should do translation and discussion about
the translating methods at the same time.

Thank you,

=====

Vi-VN:

Chào mọi người,

Mình cũng xin cáo lỗi với mọi người vì thời gian vừa rồi inactive.
Sức khỏe của mình dạo gần đây không được tốt lắm. Inbox của mình thì
ngập trong mail nhưng đến hôm nay mình đã có thể bắt kịp cùng mọi
người trong việc dịch thuật Debian :-).

Điều đầu tiên mình muốn nói là mình vẫn còn "nhiệt" lắm, cả nghĩa đen
và nghĩa bóng luôn :-D.

Mình cũng đang thực hiện việc dịch thuật cho Vinux một thời gian
(Vinux là một distro dựa trên Ubuntu, nhắm đến đối tượng dùng là người
khiếm thị), tập trung vào việc hoàn thành một desktop hoàn chỉnh. Tại
thời điểm này, mình đang tập trung hóa các file po lại vào một
repository duy nhất. Mình nghĩ chúng ta có thể sử dụng repo ấy trong
việc dịch thuật Debian (vì Debian là upstream của Ubuntu). Mình sẽ
publish repo ấy trong thời gian sớm nhất.

Mình nghĩ chúng ta có thể thực hiện việc dịch thuật Debian ngay từ bây
giờ. Về cơ bản, chúng ta chỉ cần chọn một package nào đó (theo độ ưu
tiên, hoặc bất kỳ package nào bạn muốn) và tiến hành dịch luôn. Mình
nghĩ chúng ta vừa dịch, vừa thảo luận về cách thức dịch thuật một cách
song song sẽ cho kết quả tốt nhất.

Cảm ơn mọi người,

Best regards,
-- 
Yang Nguyen
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Life is a hack

Reply to: