[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba/tr.poOn Sat, Jun 06, 2015 at 12:23:27PM +0300, Atila KOÇ wrote:
> Dostlar,
> Ekteki .diff dosyasına önceki RFR ile farkı yer almaktadır.
> 
> "root kullanıcı kimliği ile" diye başlayan satır eksik gibi. Oraya "Kurulum
> root kullanıcı kimliği ile" yazmalı mı?

Samba kullanmıyorum ama, emin olmamakla beraber, İngilizce satırdan 
sonra çalıştırılacak bir komut verilecek gibi görünüyor.  (":" var)

>  msgid "A password can be set later by running, as root:"
> -msgstr "root kullan??c?? kimli??i ile ??al????t??r??ld??????nda, parola sonra da olu??turulabilir."
> +msgstr "root kullan??c?? kimli??i ile ??al????t??r??ld??????nda, parola daha sonra da olu??turulabilir."

Bu yorumla, şu şekilde bir çeviri mantıklı görünüyor:
------
Parola daha sonra da oluşturulabilir.  Bunun için, root kullanıcı kimliği ile:
------

Tabii, en iyisi, programın nasıl çalıştığını bilerek yorumlamak...


Reply to: